Trainen met powermeter

Waarom trainen met een powermeter.

Er zijn verschillende reden waarom trainen met een powermeter beter is dan alleen het trainen op hartslag. Enkele hiervan zijn: Analyseren van verbeter punten, mogelijkheid van pacing van wedstrijden, veel en makkelijk kunnen testen, beter indelen van je intervallen. Een belangrijke waarde hierin is je Functional Threshold Power (FTP)

Ik zal deze redenen verduidelijken door eerst de theorie van de vermogensmeting te verduidelijken.

De theorie

Om de power output te berekenen wordt de formule P = F x v gebruikt
P = Power
F = Force – De kracht die je op de bepalen zet
v = velocity  -De snelheid waarmee de padelen worden rondgedraaid, je cadans (RPM).
Dus wanneer je in de zelfde versnelling (gelijkblijvende kracht) meer omwentelingen trapt zal je power output verhogen. Of wanneer je zwaarder schakelt bij een gelijkblijvende rpm zal je power output ook omhooggaan.

Een powermeter meet dus de omwentelingen en de kracht om de power te kunnen berekenen. Hoe dit technisch gebeurt laat ik hier buiten beschouwing.

Om harder te gaan fietsen moeten we ervoor zorgen dat je RPM en je kracht omhoog gaat. Uit onderzoek is gebleken dat een cadans van tussen de 85-90 rpm het meest effectief is. het is dus van belang dat je deze rpm gedurende een langere tijd kunt vasthouden en dat op een zo hoog mogelijke versnelling. Dit kun je met een goed trainingsschema realiseren.

Functional Threshold Power (FTP):

Voordat begonnen kan worden met het bepalen van de powerzones is het noodzakelijk om de Functional Threshold Power (FTP) te bepalen. FTP is begin 2000 bedacht door Andrew Coggan, zijn idee is dat een getrainde atleet een de intensiteit op zijn omslagpunt kan volhouden. In het kort vertaalde hij dit gegeven naar het vermogen dat een atleet voor 60 minuten vol kan houden. Dit is de FTP waarde van aan atleet.

Nadeel is dat het geen ideale manier is om de FTP te bepalen. Een atleet moet immers 60 minuten rond het omslagpunt rijden wat niet heel prettig is. Ook kost het de nodige herstel en is het daarom niet ideaal in te plannen in je schema. Daarom zijn er ook andere manieren om je FTP te bepalen.

 

De FTP test.

Een andere veel gebruikte variant is een 20 minuten test. In deze test rijdt je 20 minuten voluit met een intensiteit die je net 20 minuten vol kunt houden. Het gemiddelde vermogen van deze 20 minuten – 5% is je FTP waarde.
Tip: koppel je garmin of polar account aan trainingpeaks, deze bepaald direct je gemiddelde vermogen.

Belangrijk is dat deze test wordt uitgevoerd op een verkeersluw parcours waar je veilig en zonder te stoppen de test kunt uitvoeren. De test uitvoeren op een Tacx kan natuurlijk ook.

FTP Testprotocol

  • 20 minuten rustig warm fietsen
  • 3 x 1min. Trappen op hoge cadans minimaal 100rpm. Na elke minuut 1minuut rust.
  • 5 minuten rustig fietsen
  • 5 Minuten voluit op een tempo dat je net 5 minuten kunt volhouden.
  • 10 minuten rustig fietsen als herstel.
  • 20 minuten Tijdrit, zorg dat je het tempo de hele 20 minuten vol kunt houden. Begin dus niet te snel maar zeker ook niet te sloom!
  • 15 minuten cooling down

Vermogenszones

Nu je FTP bepaald is wordt het mogelijk om je powerzones te gaan bepalen.  Ik ga hier uit van de 7 vermogenszones zoals die bepaald zijn door Andrew Coggan. Maar bijvoorbeeld trainingpeaks gaat uit van 6 zones. Zij hebben de zone 6 en 7 samengevoegd. Na mijn navraag geven ze aan, omdat zone 7 maar kort (maximaal een paar seconde) vol te houden is ze daarom hebben ze besloten deze samen te voegen met zone 6.
Bij de zones heb ik ook een RPE (Rating of Perceived Exertion) opgenomen. Dit is een schaal van 1 tot 10 van hoe zwaar de zone aanvoelt. Waarbij 1 erg makkelijk en 10 maximaal is. Cijfers zijn belangrijk, maar gevoel blijft zeker ook belangrijk!

ZoneTraining% vanrFTPwTijd
1Wandelen / herstel< 81%3+ uren
2Duur / uithoudingsvermogen81% - 88% 2 - 3 uur
3Tempo89% - 95%1 - 3 uur
4lactaat dempel96% - 105%1 uur
5Hoge intensiteit106% - 115%20 - 45 min.
6VO2116% - 128%2 - 18 min
7Anaeroob / maximaal vermogen> 129%<2 min.